top of page
1J3B6336 fix.jpg

Kistdekorationen är en viktig del av arrangemanget kring en begravning. Den utgör det centrala blickfånget och påverkar helhetsintrycket av kyrkorummet.  Även om det finns många traditioner kring kistdekorationerna så har de numera utvecklats och blivit mer personliga och fria. Vi strävar efter att göra varje arrangemang till ett ljust minne för de sörjande.

bottom of page